Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvad laver skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er med til at sætte retningen for, hvordan Skibet Skole bliver en god skole, der understøtter vores børns trivsel og læring. Det gør vi ved at lave principper og retningslinjer for, hvordan der skal laves skole på Skibet Skole.

Vi har også fokus på samarbejdet mellem skole og hjem, hvor vi er med til at finde ud af, hvad der er skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet. Det handler for eksempel om retningslinjer for, hvilket ansvar man har som forælder både for ens eget barns læring og for, at skolen samlet er et godt fællesskab for alle elever. Det kan også være retningslinjer for forventninger, som skolen har til forældrenes deltagelse i forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller sociale aktiviteter på skolen.

Skolebestyrelsen er også med til at lave det værdigrundlag, der er hele fundamentet for Skibet Skole, godkende skolens budget/regnskab, arbejde for en mere trafiksikker skolevej, lave relevante høringssvar, er med til ansættelsessamtaler og meget mere.

At være en del af skolebestyrelsen er en super mulighed for at komme tættere på skolen, som er én af sit barns vigtigste "verdener" og være med til at få indflydelse på og arbejde for at gøre denne verden til en verden som alle børn trives og vokser i.