Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejdsaftale mellem Skibet Skole og Bredsten-Gadbjerg Skole

Samarbejdet mellem skolerne sættes formelt i gang fra 4. årgang. Da Skibet Skole er fødeskole til Bredsten Gadbjerg Skole, vil eleverne naturligt starte i overbygningen. Hvis forældrene ikke ønsker Bredsten Gadbjerg Skole, skal de aktivt melde fra, dette sker til Skibet Skole. 

Nedenstående tiltag er for at sikre den gode overgang til 7. årgang.

Tidspunkt 

Indhold 

Initiativtager/tovholder

August 

Forældremøde 

 • Ledelsen fra Bredsten-Gadbjerg Skole  fortæller om skolen til det første forældremøde for de nye 0. klasser på Skibet. Bredsten-Gadbjerg Skole vil tage  tidligere Skibetelever med til mødet.
 • Skibet Skole inviterer

Uge 38 

Spotlight 

 • 6. årgang på skolerne arbejder med  emnet præsenteret af Spotlight 

 • Tordag i uge 38 kommer eleverne fra  Gadbjerg og Skibet til Bredsten, hvor de  fremlægger ugens arbejde for hinanden.

   

 • Samme eftermiddag inviteres forældrene til at se hvad eleverne har arbejdet med
 • Skolerne sørger selv for  at sætte ugen i gang. 
 • 6. årg. team afd.Bredsten gør klar til at modtage elever fra Skibet og Gadbjerg 

 

 • Bredsten-Gadbjerg Skole  inviterer forældrene til torsdag i uge 38

Skoleåret 

4. årgang 

 • Bredsten-Gadbjerg invitere til et o-løb for  begge skoler 
 • Der laves hold på tværs af skolerne 
 • Den afholdende skole står for planlægningen af dagen 
 • DATO bestemmes senere i forbindelse  med skoleårets planlægning, dog senest  første uge i august
 • Bredsten-Gadbjerg Skole og 4. årgangsteam

Skoleåret 

5. årgang 

 • Skibet invitere til et o-løb for begge skoler Der laves hold på tværs af skolerne 
 • Den afholdende skole står for planlægningen af dagen 
 • DATO bestemmes senere i forbindelse  med skoleårets planlægning, dog senest  første uge i august
 • Skibet Skole sørger for planlægning

Efterår 

5. årgang 

 • Overnatning i Vingsteds historiske værksted. Det undersøges, om der er kapacitet
 • Fælles tiltag – Bredsten Gadbjerg Skole tager første kontakt

November 

6. årgang 

 • Invitation til informationsmøde på Bredsten-Gadbjerg Skole
 • Bredsten-Gadbjerg Skole

1. kvartal 

Projektopgaven 

 • Elever fra 9. årgang tager til Gadbjerg og Skibet for at fremlægge opgaverne
 • Bredsten-Gadbjerg Skole  og 9. årgangs team

Maj 

Skolefest i afd. Bredsten 

 • Skibet- og Gadbjerg forældre med elever bliver inviteret til vores skolefest
 • Bredsten-Gadbjerg Skole

Juni 

Forældremøde 

 • Der inviteres til det første forældremøde  for 7. årgang. 
 • Vi tager os af det praktiske og får lavet en forventningsafstemning ift. samarbejdet  mellem skole, elever og forældre
 • Bredsten-Gadbjerg Skole