Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelse i 0.klasse

Kriterier for klassedannelse er at skabe variation og harmoni i sammensætningen med hensyn til geografi, drenge/piger og relationer fra børnehaven.

Klasselister udsendes umiddelbart før sommerferien.

Forud for klassedannelsen afholdes tre-partssamtaler, hvor en børnehaveklasseleder og en pædagog fra børnehaven mødes med det enkelte barns forældre. Børnehaveklasselederne får her viden om det enkelte barns relationer til de andre børn, og viden om hvordan barnet klarer forskellige situationer.

Dette princip udleveres til forældre inden tre-partssamtalen.

Efter alle trepartssamtalerne er overstået, afleverer de to lokale børnehaver anbefalinger til, hvordan de børn der kommer fra deres institution kunne fordeles. Klassedannelsen udføres herefter af børnehaveklasselederne.

I hverdagen arbejdes der meget på tværs af klasser, så børnene vil stadig kunne være sammen med forskellige venner fra børnehaven både i skole og SFO.

I samarbejde med børnehaveklasselederne kan skoleledelsen i løbet af efteråret foretage justeringer i klassesammensætningen.

 

Godkendt af Skolebestyrelsen November 2016