Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktiske informationer

SFO I

0. til 3.klasse er i kontrolleret pasning. Det betyder at børnene skrives ind og ud på vores elektroniske afkrydsningssystem AULA Komme/Gå

4. til 6. klasse er et ukontrolleret pasningstilbud. Det betyder, at personalet ikke har tilsynspligt med børnene, som derfor kan komme og gå som de vil. Personale normeringen i SFO II er betydeligt lavere end i SFO I, hvilket betyder at vi ikke altid ved hvor på skolen børnene opholder sig. For at undgå misforståelser, beder vi om forståelse for disse vilkår.
Vi opfordrer børnene til at registrere sig på AULA, når de kommer og går hjem på lige fod med SFO I børnene.
I det ukontrollerede pasningstilbud må børnene selv give besked om hvornår de skal hjem. derfor forhindrer vi dem ikke i at gå hjem som de selv vil, medmindre vi har modtaget besked fra jer i AULA om andet.
SFO II skal betragtes som et pædagogisk værested, hvor børnene kan komme i kontakt med en voksen, når der er behov for det.

 

Moduler SFO I (forklaring)

  • Morgenmodul 06:30 - 08:10 - giver ret til pasning på skoledage. Såfremt der er pasningsbehov på skolefridage, skal der tilkøbes feriemodul.
  • 2-dages modul (5 timer/uge) - giver ret til pasning to dage efter eget ønske på skoledage. Såfremt der er behov for pasning på skolefridage, skal der tilkøbes feriemodul.
  • 14:00 til 16:00 & 14:00 til 17:00 moduler - giver ret til pasning på skoledage, samt i skoleferier  i tidsrummet mellem 08:00 og 16:00/17:00. Dog ikke i lukkeugerne - hvor der skal tilkøbes nødpasning.
  • 06:30 - 16.00 & 06:30 til 17:00 moduler - giver ret til pasning på skoledage , samt i skoleferier i hele åbningstiden. Dog ikke i lukkeugerne, hvor der skal tilkøbes nødpasning.

Moduler SFO II (forklaring)

  • 4. til 6. årgang - 5 dages modul, som giver ret til pasning efterårsferien & vinterferien - men ikke i lukkeugerne (hvor vores SFO holder lukket). Pasning kan som udgangspunkt ikke tilkøbes, men der kan indgås aftaler i særlige tilfælde.
  • 4. til 6. årgang: 2 & 3 dages modul - modulerne giver ikke ret til pasning på skolefridage og i skoleferier, der kan ikke tilkøbes feriemodul.
  • Morgenpasning kan også tilkøbes SFO II børn.


Åbningstid:

Alle dage: 6.30-8.00 og igen fra skolen slutter til kl. 17.00
Skolefridage: 6.30-17.00

 

Pasning på skolefridage/ferier

Børn der har moduler, som giver ret til pasning på skolefridage, skal tilmelde sig via AULA.

Hvis jeres barn er tilmeldt pasning på skolefridage og alligevel ikke får brug for pasning, vil vi meget gerne vide besked om det. Så vi kan tilpasse os det reelle behov for voksen ressourcer.

 

Sampasning

De uger hvor vores SFO holder lukket (oftest i uge 28, 29 og 30), skal du ind på egen hånd, og tilmelde dit barn online, til en af de SFOer der tilbyder sampasning.

Al information vedrørende sampasning, foregår mellem dig som forælder og sampasningstedet (men vi hjælper selvfølgelig gerne, hvis der er problemer eller spørgsmål).

 

Udmeldelse og modulændringer


Det er kun muligt at redigere i ens SFO-status via Digital Pladsanvisning.
Dvs. skal du melde dit barn ind, ændre modul eller melde dit barn ud af vores SFO, så skal det gøres via den Digitale Pladsanvisning.

Vær opmærksom på, at du skal have enten en Digital signatur eller MitID for at benytte den Digitale Pladsanvisning.

Udmeldelse eller ændring til et billigere modul, kan ske med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned, processen foregår via den Digitale pladsanvisning.

Indmeldelse og modulændring til et dyrere modul
Kan ske fra dag til dag via den Digitale pladsanvisning

 

Søskende-tilskud / Søskende-rabat 

Har man flere børn i offentlig pasning i Vejle Kommune (vuggestue, børnehave og SFO 1+2), får man søskende-rabat (dette foregår automatisk og kræver ikke tilmelding). Søskende-rabat foregår således, at det dyrere barn er fuld pris og de efterfølgende barn/børn betaler halv pris, eks:

Barn nr. 1 går i SFO 1 og modulet koster 1000 kr. pr. måned. (forældrene betaler 500 kr. pr. måned)
Barn nr. 2 går i Vuggestue og modulet koster 1500 kr. pr. måned (forældrene betaler 1500 kr. pr. måned)

Barn nr. 3 går i SFO 2 og modulet koster 1000 kr. pr. måned (forældrene betaler 500 kr. pr. måned)

 

Økonomisk friplads 

Vejle kommune tilbyder økonomisk friplads til forældre med begrænset indkomst. Dette gøres for at kunne sikre at alle har mulighed for at gå i SFO

Søg økonomisk friplads