Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

UU vejledning


Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Vejle


Alle elever i specialafdelingens udskolingsgrupper får uddannelsesvejledning, der kan omfatte undervisning i klassen eller i gruppen fx om:

 •  Introduktion til ungdomsuddannelser – både de almene og de særligt tilrettelagte
 •  Orientering om uddannelsessystemet
 •  Orientering om sammenhæng mellem uddannelse og job
 •  Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan
 •  Uddannelsesaftener for forældre


Desuden vil der være individuelle vejledningsforløb, der tilrettelægges helt efter det enkeltes unge menneskes behov og ønsker og altid i samarbejde med forældrene og skolen. Disse forløb kan fx omfatte:

 •  Vejledningssamtaler evt. sammen med kontaktlærer
 •  Forældresamtaler og netværksmøder
 •  Besøg på uddannelsessteder, produktionsskoler og virksomheder
 •  Praktik i virksomheder
 •  Brobygningsforløb på Erhvervsskolen
 •  Afklaringsforløb på ungdomsuddannelser
 •  Udslusningsforløb til en konkret uddannelsesinstitution
 •  Indstilling til den Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)

Det er UU vejleder Mette Birkkjær Hoeg, der er ansvarlig for vejledningen i specialafdelingen på Skibet Skole.

 
 Mette Birkkjær Hoeg   

 Mobil: 20 52 43 06
 Mail: mebho@vejle.dk