MENU
Aula_close Layer 1

Tildeling af plads i Specialafd.

Hvordan får elever plads i Special afdelingen?

Skoleplacering i Special afdelingen er betinget af

  • At distriktsskolelederen vurderer, at distriktsskolen ikke kan give eleven et relevant skoletilbud.

  • At skoleleder ved barnets distriktsskole i samarbejde med denne skoles tilknyttede psykolog har rejst en visitationssag om specialtilbud.

  • At Vejle kommunes visitationsudvalg derefter træffer beslutning om, at specialtilbuddet på Skibet skole bevilges.

 

Tilflytter?

Som tilflytter til Vejle kommune skal man altid starte med at henvende sig på distriktsskolen.