Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole/hjem-samarbejde

Med udgangspunkt i at skabe gensidig respekt og tillid mellem skole og hjem og give forældrene mulighed for grundigt kendskab til den enkelte elevs udbytte af undervisningen, tilrettelægges skole-/hjemsamarbejdet efter flg. principper:

  • I hver klasse i Hovedskolen afholdes to årlige forældremøder – i Centerafdelingen afholdes ét årligt møde.

  • Til skole-/hjemsamtaler drøftes elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Skole- /hjemsamtalerne foregår med udgangspunkt i de faglige, personlige og sociale mål der er sat for det enkelte barn. Disse mål er drøftet mellem lærer og elev ved elevsamtalen. Der afholdes én skole-/hjemsamtale i løbet af efteråret/vinteren. Team og forældre kan efter behov aftale yderligere samtaler. Teamet tilbyder muligheden i løbet af foråret.

  • Kontakt mellem forældre og team ud over de formaliserede møder foregår efter behov via telefon eller korte beskeder via mail på skolens intra.

  • I hver klasse oprettes ved skoleårets start et forældreråd, også kaldet et klasseråd. Forældrerådet kan eksempelvis planlægge og gennemføre sociale arrangementer for klassens elever og forældre, være sparringspartnere/kontaktpersoner for lærerne i spørgsmål vedr. den enkelte klasse, være med til at planlægge forældremøder m.v. Forældrerådet er også trivselsambassadører, de er med til at arbejde for at skabe en god trivsel for eleverne sammen med teamet.

  • Forældre er velkomne til at overvære undervisningen efter aftale med klasselæreren.

  • En forældrevalgt repræsentant fra skolebestyrelsen tilknyttes hver klasse/årgang som kontaktperson til skolebestyrelsen.

Godkendt af skolebestyrelsen d. 21.11.2017