Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for brug af mobile enheder og digitale medier

Mobile enheder og digitale medier er blevet en almindelig del af vores hverdag. De kan være et nyttigt redskab, men de kan også misbruges. Derfor har vi på Skibet Skole principper for brug af mobile enheder og digitale medier. I principperne har vi lagt vægt på at respektere begge dele som en del af kulturen blandt børn og unge, samt undervisningen på skolen. 

Generelt gælder at 

 • Principperne gælder både skoletid og SFO/klub 
 • Ved mobile enheder forstås telefoner, tablets, bærbare computere og lignende
 • Skibet Skole vægter, at eleverne bliver undervist i sociale spilleregler omkring brug af mobil og digitale medier 
 • Eleverne må medbringe mobile enheder på skolens område. De må kun benyttes efter aftale med lærere eller pædagoger. 
 • Elever må kun optage lyd/video eller tage billeder af andre, hvis det er blevet aftalt på forhånd.
 • Eleverne har selv ansvaret for de mobile enheder. Hvis en enhed bliver væk eller går i stykker, er det skolen uvedkommende mht. erstatning 
 • I forbindelse med ture og lejrskoler aftaler lærere, elever og forældre retningslinjerne for brug af mobile enheder. Som udgangspunkt bør man huske på, at disse ture og lejrskoler i høj grad har et socialt formål, hvorfor en meget begrænset brug af de mobile enheder anbefales. 
 • Som skole er vi forpligtet til at værne om ophavsretten og persondataloven 
 • Krænkende, voldspræget og pornografisk indhold er altid uacceptabelt 

I undervisningen 

Der bør altid være et læringsmæssigt, fagrelevant eller pædagogisk formål med brug af digitale medier som  eksempelvis YouTube og Vimeo i timerne – eller sagt på en anden måde: Medierne skal ikke bruges som  passiv underholdning. 

Som skole hjælper vi børnene med digital dannelse, bl.a. hvornår det giver mening at bruge et digitalt  medie, og hvornår en opgave måske løses bedst offline. 

I frikvarteret 

Frikvarterer skal handle om at lære at begå sig socialt, lære at kunne skabe og indgå i relationer med andre. Understøtte venskaber igennem leg og samvær. 

Forældreansvar  

 • Vi forventer, at forældrene følger med i barnets brug af digitale medier og jævnligt taler med ham/hende om brug af internet og mobiltelefon. 
 • Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret og interesserer sig for barnets brug af digitale medier i skolen og fritidstilbud.
 • Vi forventer, at forældrene i klassen er i dialog om rammer for brug af de sociale medier. 

Gælder for elever i 0.-3. klasse i almendelen 

 • Mobile enheder skal være slukket i skoletiden (også i frikvarterer) og i SFO 
 • Efter aftale med personalet må eleverne bruge mobile enheder i særlige tilfælde.
 • Elever fra 3. klasse og op opfordres til at medbringe egne enheder, når de skal bruges i undervisningen. 

Gælder for elever i 4.-6. klasse i almendelen 

 • Ved skoleårets start udarbejder elevrådet i samarbejde med skolens ledelse en plan for hver årgang for brug af mobile enheder. 
 • Mobile enheder skal være slukket eller sat på lydløs og skal være gemt væk i undervisningstiden.
 • Efter aftale med personalet må eleverne bruge mobile enheder i forbindelse med undervisningen. 

Gælder for elever i specialafdelingen 

Da eleverne i specialafdelingen kan have vidt forskellige behov for at bruge deres mobile enheder i løbet af  deres skoledag, vil brugen af disse blive aftalt individuelt for hver elev. Aftalen bliver lavet i en dialog  mellem eleven, det ansvarlige team og elevens forældre. 

Sanktioner 

 • Følges reglerne ikke inddrages den mobile enhed af læreren eller pædagogen
 • Bliver enheden inddraget i skoletiden kan eleven hente den, når han/hun har fri/tager hjem
 • For elever der gentagne gange overtræder disse principper eller åbenlyst bruger mobiltelefonen som chikane, gives skriftlig advarsel til hjemmet og eleven, at næste gang overtrædelsen finder sted, inddrages telefonen, der først udleveres den efterfølgende fredag, når eleven har fri/tager hjem 
 • Forældre kan til enhver tid hente enheden på kontoret. 

Godkendt af skolebestyrelsen d. 24. juni 2019