Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedr. lektier på Skibet Skole

På Skibet Skole arbejder vi dynamisk og differentieret med lektiebegrebet. Skolen er ikke lektiefri, men eleverne skal i videst muligt omfang kunne nå at lave deres skolearbejde inden for skoletiden. Det er vigtigt, at lektier gives, så eleverne let kan forstå formålet og meningen med det de skal lave hjemme. Samtidig har det stor betydning for elevens skolegang, at forældrene kan følge med i, hvad deres barn arbejder med i skolen.


Daglig træning

Med et større antal undervisningstimer og dermed længere skoledage efter skolereformen, er behovet for lektier efter skoletid blevet reduceret. Dog anbefaler læse- og matematikkonsulenter og –vejledere, at alle børn dagligt læser samt træner talforståelse og fx tabeller hjemme, hvilket vi støtter op om. For begge dele anbefales 15-20 min. Der kan også være andre fag, fx sprogfagene, hvor det kan være nødvendigt at øve hjemme.


Forberedelse og større opgaver

Andre undtagelser kan være at se en forberedende video som optakt til undervisningen (flipped classroom), eller fx månedsopgaver, hvor eleverne vænner sig til at gå til og fra en opgave over flere omgange.

Ved skriftlige opgaver kan eleverne forvente respons fra læreren.

Indskoling og mellemtrin

Der vil være en naturlig udvidelse af lektiernes mængde og sværhedsgrad i takt med, at eleverne bliver ældre. Der vil derfor kunne forventes færre lektier for elever i indskolingen end for elever på mellemtrinnet.

Rammerne

For alle lektier, der gives for, vil der altid være en pædagogisk afvejning og didaktisk differentiering ift. det enkelte barns alder og niveau. Lektiernes omfang og sværhedsgrad afpasses også efter den enkelte elevs niveau. Giver det enkelte lærerteam lektier for, der skal laves udenfor skoletiden, skal dette, så vidt
det er muligt, koordineres inden for teamet, så der ikke sker et stort sammenfald af lektier i flere fag inden for den samme uge. Der skal også tages højde for den enkelte elevs overskud til og udbytte af lektier uden for skoletiden.

Kommunikation mellem skole og hjem

Kommunikationen mellem skole og hjem er essentiel også i forhold til lektier. Forældrene og børn bør vide, hvad der skal laves og hvorfor. Derfor bliver princippet for lektier gennemgået på det første forældremøde hvert år. Her orienteres forældrene også om, hvordan der, i den enkelte klasse eller på den enkelte årgang, arbejdes med lektier til understøttelse af undervisningen. Dette med henblik på at opnå en fælles opfattelse af formål, omfang, kommunikation og ansvar samt praktiske forhold. Ligeledes opfordrer vi til, at man har en løbende kommunikation mellem skole og hjem i forhold til det enkelte barn, særligt i de tilfælde, hvor barnet af andre årsager kan have behov for en anden mængde af lektier end normalt.


Godkendt af skolebestyrelsen den 13. december 2016